Giải pháp phần mềm nhằm tin học hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm tư vấn, cấp thuốc điều trị cho tất cả bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - hen phế quản

  • Tư vấn trong việc phòng tránh và hướng điều trị cho các đơn vị tuyến y tế .

  • Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến điều hành và hoạch định các chính sách đồng thời tra cứu số liệu kịp thời nhanh chóng, chính xác.

  • Hỗ trợ các nhân viên tác nghiệp trực tuyến, giảm thiểu quản lý thủ công .

Dự án cung cấp đầy đủ thông tin tư vấn và phòng tránh bệnh Đọc thêm